Για την πλοήγηση


1.(Nerve root injections) (pdf)

1.New nerve root block_new (pdf)

2.(Epidural injections) (pdf)

3. Ουραίες εγχύσεις (caudal injections) (pdf)

4. Εγχύσεις στ (Facet injections) (pdf)

5. Εγχύσεις στην ιερολαγόνια άρθρωση (SI joint injections) (pdf)

6. Απονεύρωση σπονδυλικώ(RF Neurotomy) (pdf)

7. Διήθηση έσω νευρικού κλάδου (medial branch block) (pdf)

arthro-agiou-louka (pdf)